Ουγγαρία

Τσιγγάνικα Βιολιά και Κρασί,
Νέα Πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, και του Γαλάζιου Δούναβη