Ρωσία, Πολωνία, Βαλτική, χώρες πρώην ΕΣΣΔ

Μεγαλείο του Παρελθόντος,
Ομορφιά μαζί με Ανάπτυξη Σήμερα, τρείς περιοχές που αξίζουν δική τους κατηγορία